Om foreningen

DBL, sådan hedder Danske Biavleres Landsforening i daglig tale – eller blot Landsforeningen.

DBL har til opgave at tjene biavlerne og biavlen på bedst mulig måde ved at samle lokalforeninger i et landsdækkende samarbejde, ved at udgive et blad om aktuel biavl, der tager både biavlstekniske og biavlspolitiske spørgsmål op, og ved at repræsentere biavlerne i diverse nævn.

DBL ledes af en bestyrelse, der i øjeblikket består af 7 repræsentanter fra det meste af landet.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere tre medlemmer.

Foreningen har en række lokalforeninger tilsluttet.

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk