Egenkontrol

Den 1. april 2008 var undertegnede til møde hos Fødevareregionen i Rødovre.

Jeg forelagde for dem en tabelform. Det blev rettet til, og blev godkendt, men skal evalueres i sidste kvt. af 2008. Der skulle vi have erfaring med brug af egenkontrol, og kan få rettet fejl og mangler, så jeg håber i vil bruge skemaet. Vi hjælper dig gerne igang med udslyngning og omkring tapning.

Hvis du leverer til honningcentral skal du registreres, men der er ikke krav om speciel indretning af slyngerum eller andet. Slyngerummet og materiellet skal selvfølgelig være rengjort, punkt 1 på kontrolkortet. Det er ikke forbudt at bruge et rent køkken uden mados. Der skal stå navn og adresse på hver spand eller tank, der leveres. Partiet skal altid være sporbart.

Hvordan får jeg fat i egenkontrolskemaerne?

Ved at klikke på følgende link kan du hente egenkontrolskemaerne. Der er to A4-sider som skal printes på hver sin side af et A4-ark i kraftigt papir. Alternativt kan de printes ud på hver sit A4-ark og limes sammen. Arket klippes midt over langs den stiplede linje, så man får to liggende A5-ark hvor det ene har blad 1 på den ene side og blad 2 på den anden og det andet ark har blad 3 på den ene side og blad 4 på den anden. Arkene sættes ind i et ringbind. Til højre kan du se et billede af hvordan resultatet kommer til at se ud.

Blad 1: Er lidt orientering.

Blad 2: Er basisblad til kontrolblad 3.

Blad 3: Er egenkontrolblad og skal gemmes. Lovkrav.

Blad 4: Er om sygdom og mideangreb. Skriv bekæmpningsform og -middel.

Nedenfor kan du se et eksempel på et udfyldt egenkontrolskema.

 

Arne Jensen, 13. april 2008

 

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk