Nordvestjysk Biavlerforening

Bestyrelsen

Formand: Carsten Frederiksen
Ny Refsvej 13
7760 HUrup Thy
2169 9467

Næstformand: 

Kasserer: Jens Eliassen

Øvrige: Per Jespersen
Per Skaarup

 

 

 

 

Årets program 2019 

Lørdag den 14. september kl. 13.00
Vi høster lynghonning
 og slynger nede hos Jens – Kom og hjælp!

Mandag den 23. september kl. 19.00
Høstfest
I er alle inviteret til høstfest hos Sydthy-Thyholm biavlerforening i deres bigård på Bransholmsvej.
Tilmelding d 16/9 til:
Carsten på tlf.: 2169 9467 eller Henrik Eriksen 5217 8526

 

 Program 2020

Fredag den 23. oktober kl. 18.00 2020 Generalforsamling
hos Jens Eliassen
Husk tilmelding senest d. 16./10til Jens på tlf. 2127 3423

 

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk