Hvorfor medlem?

Som medlem hos Danske Biavleres Landsforening er du med i et landsdækkende fællesskab af biavlere.
Vores mål er at udbrede kendskabet til biavl og biavlens betydning for miljøet.
Som medlem får du vores månedsblad omkring den første hver måned. Bladet indeholder en række oplysninger om biavl og lovgivningen om biavl.
Du er forsikret mht. den eventuelle skade dine bier måtte forvolde.
Du kan blive medlem i en lokalforening og deltage i møder og aktiviteter samt møde andre biavlere, som gerne fortæller om biavlen og hvordan du kommer i gang.
Du kan deltage i kurser om biavl, når de udbydes.

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk