Lovstof

Her finder du links til love og bekendtgørelser om biavl. Linksene åbner i nye vinduer.

 DBL’s forsikringsforhold
Redegørelse om DBL’s forsikringsforhold

Betænkning til Lov om biavl
Lov om biavl af 3. maj 2006

Lov om biavl
Lov nr. 450 af 22. maj 2006
Lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 64:

I lov nr. 450 af 22. maj 2006 om biavl foretages følgende ændringer:

1. § 11 affattes således:

»§ 11. Tvister om erstatning efter § 10 kan indbringes for et voldgiftsnævn.

Stk. 2. Parterne kan, når der er opstået en tvist, aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at voldgiftsnævnet har behandlet sagen.«

2. § 14 affattes således:

»§ 14. Voldgiftsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Bekendtgørelse af lov om biavl
Bekendtgørelse af lov nr. 759 af 29. juni 2006

Lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 43:

“I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3, ophæves.”

Forretningsorden for Binævnet
Cirkulære nr. 78 af 13. oktober 2006
Medlemmer af binævnet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygdomme hos honningbier
Bekendtgørelse nr. 923 af 13. september 2004

 Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier
Bekendtgørelse nr. 279 af 25. april 2008

Godkendte parringsområder for honningbier
Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.
Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992
Bekendtgørelse nr. 992 af 10. november 1994 om ændring af bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v. 

Bekendtgørelse om biavl på Læsø
Bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi
Bekendtgørelse nr. 227 af 26. marts 2009

Voldgift ved forgiftning af honningbier
Bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008
Medlemmer af Voldgiftsnævnet for forgiftning af honningbier

 Bekendtgørelse om honning
Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juni 2015 (honning)

Lov om fødevarer
Lov nr. 526 af 24. juni 2005

 Bekendtgørelse af lov om planteskadegørereLovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk