Djurslands Biavlerforening

Bestyrelsen

Formand: Jens Herman Schmidt
Nordkanalvej 2
Ginnerup
8500 Grenaa
Tlf. 2088 6040

Næstformand: Simon Jørgensen
Kasserer: Dorte Nielsen
Øvrige: Arne Enevoldsen 

 

 

 

 

Årets program

Indvintringsmøde 
D.  8/8 kl 13. 00 hos Simon Kahr, Lykkesholmvej 2A
Kom til en hyggelig dag hvor vi ser på Simons lidt anderledes måde at holde bier på.
Der er mange forskellige stadetyper
Vi kommer også til at snakke om forskellige former for varroabekæmpelse

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2019 © danskbiavl.dk