Danske Biavleres Landsforening

Vi er en landsdækkende forening, som har eksisteret i mere end 40 år.

Foreningen blev stiftet i 1977 og har i dag næsten 400 medlemmer.

Vi tager os af alle forhold i biavlen, som kan gavne biavl og miljø.

Medlemsbladet Dansk Biavl udgives 10 gange årligt.

Generalforsamling i Hørning Idrætscenter d. 24. september kl. 13.30.
Der blev valgt ny bestyrelse.

Se nærmere i bladet Dansk Biavl eller klik på linket øverst

Den nye bestyrelse for DBL har konstitueret sig således: Formand blev Hanne Marie Pedersen, Næstformand Kim Hunskjær, Kasserer Bent Aarup

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Jens Eliassen, Jørgen Jørgensen, Anna Marie Tanggaard Blom og Carsten Frederiksen

Seneste nyt:

04-06-2022:

Ekstraordinær generalforsamling.

På Danske Biavleres Landsforenings generalforsamling den 29. april 2022 lykkedes det ikke at få valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling

 Fredag den 24. juni 2022 kl. 18.00 på Rindsholm kro, Gammel Århusvej 323, 8800 Viborg.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
  3. Vedtægtsændringer.
  4. 6 – 3. afsnit. Forslag: På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
  5. 2stk. 2. Forslag: Kan udgive et medlemsblad med et rimeligt indhold.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. opløsning af Danske Biavleres Landsforening.

    Generalforsamlingen indledes med lidt spisning.

Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding Senest mandag den 20.juni til bent@lintrup.dk. Eller Tlf. 60664872.

På grund af særlige omstændigheder udkommer ”Dansk Biavl” ikke i juni måned.

01-11-2021: 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d. 19. november 2021 kl. 18.00 på Mønsted Kro.

01-10-2020: 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 13.00 på Mønsted Kro.

Danske Biavleres Landsforening
Nordkanalvej 2
8500 Grena
Tlf.: 2986 4926

2021 © danskbiavl.dk