Danske Biavleres Landsforening

 

Vi er en landsdækkende forening, som har eksisteret i mere end 35 år.

Foreningen blev stiftet i 1977 og har i dag over 300 medlemmer.

Vi tager os af alle forhold i biavlen, som kan gavne biavl og miljø.

Medlemsbladet Dansk Biavl udgives 11 gange årligt.

 

 

Formanden har ordet - September 2015

 

I skrivende stund - den 20. august, hvor honningen er i hus - kan vi se tilbage på en afsluttet sæson. Dog mangler vi at høste lynghonning og her forventer vi et godt udbytte. Der har været gode vækstbetingelser for lyngen og varmen kom, da lyngen begyndte at blomstre. Jeg har set lyng blomstre, hvor den ellers tidligere ikke har blomstret - i vejgrøfterne og på gravhøjene ved landbrugsmuseet i Mosbjerg.

 

Honningudbyttet har varieret meget fra egn til egn, hvilket må skyldes det kolde forår og den kolde sommer samt det rigtige tidspunkt for blomstringen af ”biplanterne”.

 

Jeg kan berette fra skolebigården på landbrugsmuseet i Mosbjerg, at vores honningudbytte har været meget højt; 45 kg i snit for fem produktionsstader – der blev pr. stade slynget 25 kg den 20. juni og 20 kg den 9. august. Vi har en formodning om, at det store udbytte kan tilskrives den høje biodiversitet i området. Hjørring Kommune har undersøgt biodiversiteten på flere lokaliteter i kommunen og de foreløbige undersøgelser peger på, at området omkring vores skolebigård har kommunens højeste biodiversitet. Vi vil nu med spænding afvente den endelige rapport og se, hvilke forbindelser der er mellem biodiversiteten og vores honningudbytte. Det kunne også være interessant at sammenholde floraen med pollenanalyser fra vores honning.

 

På længere sigt kan rapporten måske bruges til at vurdere floraen på de udyrkede arealer i forhold til bestøvning og dermed fødegrundlaget for honningbierne.

 

Seneste nyt:

 

19-02-2016:

Repræsentantskabsmøde i Hedensted d. 19. marts 2016

 

15-02-2016:

Der holdes repræsentantskabsvalg i Region Syd d. 3. marts kl.19. i Arnum Gl. skole

 

28-01-2016:

Februarnummeret af Dansk Biavl udsendes

 

30-12-2015:

Januarnummeret af Dansk Biavl udsendes

 

28-06-2015:

Nu udsendes juninummeret af Dansk Biavl

 

29-04-2015:

Majnummeret af Dansk Biavl udsendes

 

10-04-2015:

Landsmøde i DBL afholdes i Vendsyssel

 

29-03-2015:

Aprilnummeret af Dansk Biavl udsendes

 

21-03-2015: Repræsentantskabsmøde i Hedensted - Se dagsordenen i martsnummeret af Dansk Biavl

 

28-02-2015: Martsnummeret af Dansk Biavl udsendes

 

30-01-2015: Februarnummeret af Dansk Biavl er klar

 

 

 

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Tingvej 29

9850 Hirtshals

Tlf.: 9894 9215/4050 9215

 

 

 

2015 © danskbiavl.dk