http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Biavl/Liste_over_medlemmer_af_Voldgiftsnaevnet_for_forgiftning_af_honningbier_2014.pdf

 

formand@danskbiavl.dk

kasserer@danskbiavl.dk

redaktoer@danskbiavl.dk

webmaster@danskbiavl.dk

Danske Biavleres Landsforening

Tingvej 29

9850 Hirtshals

Tlf.: 9894 9215/4050 9215

 

 

 

2015 © danskbiavl.dk